Lidé si pletou klíšťovou encefalitidu a lymeskou borreliózu

Klíšťová encefalitida a lymeská borrelióza jsou závažná onemocnění přenášená klíšťaty. I když mají většinou shodného přenašeče, jejich příznaky a léčba se liší. Mezinárodní průzkum, který probíhal mimo jiné i v České republice, ukázal, že tato onemocnění často zaměňujeme.

O existenci klíšťové encefalitidy a očkování proti ní v České republice většina z nás ví a stejně tak si uvědomuje, že se jedná o závažné onemocnění. Přesto zaměňuje její příznaky s lymeskou borreliózou, dalším z onemocnění přenášeným klíšťaty. A nejen to.  

Červená skvrna se při klíšťové encefalitidě neobjeví

Ze zmiňovaného průzkumu vyplývá, že 64 % dotázaných spojuje klíšťovou encefalitidu s červenou skvrnou s bledým středem objevující se v místě přisátí klíštěte. Ve skutečnosti to bývá příznak lymeské borreliózy. Skvrna, zvaná erythema migrans, se u tohoto onemocnění kruhovitě zvětšuje do velikosti několika centimetrů, uprostřed postupně bledne až vznikne červený prstenec kolem vybledlého středu. Ten může měnit tvar i polohu. Popsaný viditelný projev borreliózy se může vytvořit během několika dní po přisátí klíštěte, ale i za několik týdnů. Onemocnění na sebe může dále upozornit v podobě chřipkových příznaků nebo zvětšených mízních uzlin. Pokud dojde k jejich přehlédnutí, může postoupit borrelióza do dalších stadií objevujících se po několika měsících v podobě postižení kloubů, kůže nebo nervového systému.

Onemocnění klíšťovou encefalitidou se nejprve projevuje jako chřipka, tedy například bolestí kloubů a svalů, bolestí hlavy a teplotou. V místě přisátí klíštěte dojde pouze k drobnému zarudnutí. První příznaky obvykle přichází po 7 až 14 dnech po přisátí klíštěte. Uvedené zdravotní obtíže po několika dnech ustoupí a člověk se cítí zdravý. Po dalších 4 až 10 dnech se ale mohou projevy vrátit v podobě silné bolesti hlavy, zvracení, světloplachosti, třesů, závratí, horečky i obrny končetin. Při této další fázi je již zasažena centrální nervová soustava a onemocnění může vést k dlouhodobým následkům.

Jeden přenašeč , zcela odlišná léčba

Neliší se pouze příznaky klíšťové encefalitidy a lymeské borreliózy, ale také jejich léčba. V České republice je 51 % lidí mylně přesvědčeno, že klíšťovou encefalitidu je možné léčit antibiotiky, případně jinou specifickou léčbou. Antibiotika jsou přitom spojena s lymeskou borreliózou, tedy bakteriálním onemocněním. U klíšťové encefalitidy, která je způsobena viry, jsou lékaři odkázáni pouze na léčbu projevů nemoci. Užívat tak mohou léky na mírnění horečky, bolesti, přípravky zaměřené na otok mozku, tlumící zvracení a podobně. Pokud dojde u klíšťové encefalitidy k zánětu mozku a míchy, může u nemocných i přes mírnění příznaků dojít k obrnám končetin, poruchám sluchu, koncentrace a spánku, snížení pracovního výkonu a úzkostem. Nemocní tak nemohou po prodělání onemocnění po řadu týdnů až měsíců číst, sledovat monitor a vykonávat další do té doby běžné každodenní činnosti.

Podíl očkovaných proti klíšťové encefalitidě stoupá

Očkování je v současné době dostupné pouze pro klíšťovou encefalitidu. Podíl očkovaných v České republice přitom roste. Zatímco v roce 2019 se jednalo o 29 % z nás, v loňském roce to bylo již 38 % očkovaných. Přesto stoupá i počet nakažených klíšťovou encefalitidou – do konce roku 2022 onemocnělo 697 z nás, což představuje meziroční růst o 17 % více. Riziko pro neočkované se tak zvyšuje.

Základní očkování se skládá ze 3 dávek aplikovaných s časovým rozestupem. Důležité je obnovit ochranu formou pravidelných přeočkování po třech, nebo pěti letech. Pro lidi starší 50 let je v České republice očkování hrazeno ze zdravotního pojištění , ostatním přispívají zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů.

V rizikových oblastech se pohybujeme , i když si myslíme opak

Mezi nejčastější důvody, proč lidé nevyužívají možnost očkování proti klíšťové encefalitidě, patří přesvědčení, že se nepohybují v rizikových oblastech a že riziko onemocnění klíšťovou encefalitidou je u nich malé. Klíšťata se přitom vyskytují prakticky na celém území České republiky včetně horských oblastí a městské zeleně. To potvrzují i data o počtech nakažených v minulých letech v jednotlivých krajích. Z těch vyplývá, že klíšťovou encefalitidou a lymeskou borreliózou jsou zasaženy všechny regiony. Zatímco v roce 2021 onemocnělo klíšťovou encefalitidou celkem 594 lidí, v loňském roce to bylo již 668. Protože jen 5 % dospělých Čechů do 65 let se od dubna do listopadu nevěnuje žádným venkovním aktivitám a téměř 2 hodiny denně je venku dokonce 35 % z nich, riziko přisátí klíštěte je důležité nepodceňovat.

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: FSME-IMMUN 0,5 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce a 0,25 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. Vakcína FSME-IMMUN nechrání 100 % očkovaných. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci.

 

PP-TCV-CZE-0296