O ONEMOCNĚNÍ

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění centrálního nervového systému. K nákaze nejčastěji dochází po přisátí infikovaného klíštěte. Nakazit se ale můžete také po požití nepasterizovaného (tepelně neupraveného) mléka, které pochází od infikovaných zvířat. Rizikové mohou být i další výrobky z nepasterizovaného mléka. Tento způsob přenosu ovšem není příliš častý.

Virus klíšťové encefalitidy se po přisátí infikovaného klíštěte dostává nejprve do buněk v bezprostředním okolí rány, během krátké doby ale proniká dále do organismu. Nejzávažnější následky virus zanechá, pokud napadne mozek.

PŘÍZNAKY KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY

Onemocnění klíšťovou encefalitidou má většinou dvoufázový průběh. Vstupem viru do lidského organismu začíná běžet inkubační doba onemocnění, která trvá obvykle 7–14 dní.

PRVNÍ FÁZE SE PODOBÁ CHŘIPCE

Po inkubační době nastupuje první fáze onemocnění. V tu dobu mohou příznaky klíšťové encefalitidy připomínat chřipku. Objevují se bolesti hlavy, únava, horečka, nevolnost a bolesti svalů a kloubů. Po několika dnech obtíže samy odezní a následuje období jednoho až dvou týdnů bez příznaků. V tomto období se však virus dál množí. U některých nakažených osob probíhá onemocnění asymptomaticky, tedy bez uvedených příznaků.

DRUHÁ FÁZE – SILNÉ BOLESTI HLAVY, NEVOLNOST ČI ZÁVRATĚ

Druhá fáze se většinou ohlásí vysokými horečkami. Přidávají se příznaky postižení centrálního nervového systému: bolest hlavy, světloplachost, ztuhnutí šíjového svalstva, poruchy paměti, dezorientace, poruchy spánku, závratě a svalový třes. Pacienti jsou hospitalizováni a čeká je léčba, při které se tlumí projevy nemoci. Po zlepšení stavu a propuštění z nemocnice je nutná domácí rekonvalescence. Pokud virus postihne mozkové pleny, hovoří se o meningitidě a nemoc mívá lehčí průběh. Je-li všaknapadena mozková tkáň, jedná se o encefalitidu, u které je vyšší riziko komplikací i vážných následků. U nejtěžších forem může v různých fázích nemoci dojít k obrně nervů a selhání životně důležitých funkcí. Klíšťová encefalitida může být fatální. Těžký průběh onemocnění bývá pozorován zejména u oslabených jedinců a u seniorů starších 60 let.

patient image

PRŮBĚH A NÁSLEDKY KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY

U dospělých a seniorů bývá průběh onemocnění i jeho následky horší než u dětí. Závažnější průběh obvykle znamená více obtíží během léčby i delší dobu léčení. V některých případech mohou pacienti i po vyléčení trpět bolestmi hlavy, poruchami sluchu nebo částečnou obrnou. Klíšťová encefalitida tedy může kohokoliv vyřadit z pracovního procesu i na několik měsíců. Následky onemocnění a související dlouhodobá pracovní neschopnost zhoršují kvalitu života.

FSM-2020.01.061

Chci se nechat očkovat syr

 

thick3 img

PREVENCE

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění centrálního nervového systému, u kterého lékaři dokážou mírnit příznaky, ale nemají k dispozici cílenou léčbu. Očkování (vakcinace) je již několik desítek let účinnou prevencí této nemoci. Vzhledem k tomu, že celá Česká republika je endemická, je očkování proti klíšťové encefalitidě doporučeno dětem i dospělým, kteří zde žijí nebo se zde zdržují. 

kid vacc

V ČESKÉ REPUBLICE JSOU DOSTUPNÉ TYTO VAKCÍNY:

FSME-IMMUN 0,25 ml pro děti ve věku od 1 roku do 15 letkid vacc

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, inaktivovaná vakcína proti klíšťové encefalitidě.

FSME-IMMUN 0,5 ml pro osoby od 16 let věku

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, inaktivovaná vakcína proti klíšťové encefalitidě.

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 ml.

Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. Vakcína FSME-IMMUN nechrání 100 % očkovaných. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci. Vakcíny nejsou hrazeny z prostředků veřejnéhozdravotního pojištění.

O výši příspěvku na očkování se můžete informovat u své zdravotní pojišťovny, nebo se podívejte na přehled příspěvků ZDEZákladní očkování se skládá ze tří dávek, v doporučených časových intervalech se provádí přeočkování jednou dávkou.

FSM-2020.01.062

VÝSKYT

Výskyt klíšťové encefalitidy na našem území je plošný. Infikovaná klíšťata se vyskytují ve všech regionech České republiky. Nákaza je možná v nížinách i v horských oblastech.

PP-TCV-CZE-0389

NEJČASTĚJŠÍ MÝTY O KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

Klíšťovou encefalitidu provází řada mýtů.
Vybíráme pro vás ty nejdůležitější, které uvádíme na pravou míru.

 1. MÝTUS – Při nákaze klíšťovou encefalitidou je nutné okamžitě začít užívat antibiotika.

  Fakt: Klíšťová encefalitida je virové onemocnění, antibiotika jsou tedy neúčinná. Při léčbě klíšťové encefalitidy se tlumí projevy nemoci například pomocí léků proti bolesti a zvracení, sráží se horečka a užívají se léky na zmírnění otoku mozku.
 2. MÝTUS – Nákaza hrozí pouze v rizikových oblastech.

  Fakt: Infikovaná klíšťata se nacházejí v nížinách, v horských oblastech i ve městech. Výskyt klíšťat v ČR je plošný a k přisátí infikovaného klíštěte může dojít v kterémkoliv kraji. Počet osob nakažených klíšťovou encefalitidou byl v roce 2023 v České republice 509.


   
 3. MÝTUS – Dospělý zdravý člověk, který nebývá nemocný, se nemusí klíšťové encefalitidy obávat. Onemocnění by u něj proběhlo bez následků.

  Fakt: Klíšťová encefalitida může postihnout každého bez ohledu na věk a může zanechávat doživotní následky. U osob starších 55 let mívá onemocnění závažnější průběh a riziko trvalých následků je u nich větší než u pacientů mladších věkových kategorií.
 4. MÝTUS – Když chytnete klíště v době mezi jednotlivými dávkami vakcíny, onemocníte.

  Fakt: Po prvním očkování vakcínou FSME-IMMUN ještě protilátek není dostatek. Zpravidla 14 dní po 2. dávce je ochranná hladina protilátek u více než 90 % očkovaných. Po 3. dávce se účinnost zvyšuje na 96-99%. Je proto nezbytně nutné dokončit základní imunizaci podáním 3. dávky. Po podání třetí dávky pak ochrana trvá tři až pět let.

PP-TCV-CZE-0390