Proč jsou u očkování proti klíšťové encefalitidě nutné alespoň 3 dávky?

Klíšťová encefalitida je závažné virové onemocnění, které může mít trvalé následky. Efektivní specifickou ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. V České republice je alespoň jednou dávkou proti klíšťové encefalitidě očkována třetina z nás. To ale zdaleka neznamená, že dokončí základní schéma skládající se ze tří dávek. A procento přeočkovaných po 3 letech je ještě nižší.

Jak funguje očkování proti virovým onemocněním?

Při očkování je podávána látka, která se podobá původcům infekčního onemocnění. Úkolem očkování je aktivizovat imunitní systém organismu tak, aby si vytvořil potřebné protilátky a tak zvané paměťové buňky, tedy buňky, které vytváří imunitní paměť. Tyto protilátky a paměťové buňky zůstávají v krvi a pokud se později setkají s daným virem, reagují na něj. Imunitní systém je tak schopný se rychle a účinně bránit a produkovat další protilátky. Množství protilátek v krvi ale postupně klesá. A aby jich bylo na účinný boj s infekcí dostatek, je třeba u některých virových onemocnění podat posilující dávku.

Přeočkování proti klíšťové encefalitidě vakcínou FSME-IMMUN po 3 nebo 5 letech

Základní očkování proti klíšťové encefalitidě vakcínou FSME-IMMUN probíhá ve 3 dávkách.  Zatímco první a druhá dávka mají být podány v 1 až 3 měsíčním intervalu (v případě zrychleného schématu, kdy je důležité dosáhnout imunitní odpovědi rychle, může být doba mezi očkováním zkrácena na 2 týdny), čas na třetí dávku je 5 až 12 měsíců po dávce druhé. Dostatečnou ochranu je přitom možné očekávat tři týdny po druhé dávce. První přeočkování by se mělo provést 3 roky po aplikaci třetí dávky, a to jak v případě dětí, tak dospělých. Na další přeočkování je pak v případě dětí a dospělých do 60 let čas po 5 letech.  Ve věku nad 60 let je důležité přeočkování opakovat vždy po 3 letech.

Na přeočkování dorazí jen třetina z očkovaných

Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění, které může mít trvalé následky. Počet případů klíšťové encefalitidy v České republice v posledních 5 letech významně vzrost. Přesto je očkována alespoň jednou dávkou pouze třetina z nás. Bohužel neplatí, že každý, kdo je očkovaný první dávkou, dokončí celé základní očkovací schéma, případně využije možnost přeočkování v doporučených časových intervalech. Z mezinárodního průzkumu vyplývá, že pouze 71 % všech očkovaných je očkováno v rámci základního schématu také druhou dávkou, a ještě méně třetí dávkou. Alespoň na první přeočkování s časovým odstupem tří let pak dorazí pouze jedna třetina všech očkovaných první dávkou. Od ledna roku 2022 je přitom očkování proti klíšťové encefalitidě v České republice hrazeno pro pojištěnce nad 50 let ze zdravotního pojištění. Ostatním přispívají v rámci preventivních programů zdravotní pojišťovny v řádu několika set korun.

 

PP-TCV-CZE-0085